15 enero 2014

El Diccionari de dret administratiu ja es pot consultar en línia

El Diccionari de dret administratiu ja és accessible al web. L’obra aplega i defineix 1.130 termes d’aquest àmbit del dret, seleccionats a partir del buidatge dels textos legislatius més rellevants del dret administratiu vigents a Catalunya.

Amb aquest Diccionari s’hi poden consultar termes com ara “acte administratiu resolutori, auditoria urbanística, entitat municipal descentralitzada, interès públic, recurs de súplica, recurs contenciós administratiu, sistema dinàmic de contractació”, etc. Per a cada terme s’inclouen també les denominacions en castellà.

Aquesta obra és una versió en línia del diccionari en paper, publicat pel Departament de Justícia el mes de novembre, i de la qual el TERMCAT és coautor. En l’elaboració de l’obra hi han intervingut especialistes del dret administratiu provinents de l’àmbit universitari i de l’administració.

Amb la incorporació d’aquest diccionari el TERMCAT difon actualment en els seus recursos en línia gairebé 6.000 termes de l’àmbit del dret.

Diccionari de dret administratiu