Missatge de benvinguda

Benvinguts al nostre web

Qui s’integra en una associació agraeix estar informat de les activitats que fan els seus membres, saber com rutlla aquell grup del qual forma part i amb el qual s’identifica.

Per tal d’aconseguir que tots els associats i les associades tinguin accés a tota mena d’informació relacionada amb els juristes que defemsem la llengua pròpia, l’associació que ens agrupa ha creat un web destinat a aportar informació sobre l’activitat i sobre qualsevol notícia que faci referència a l’objecte de l’existència de l’associació.

La voluntat dels membres de la junta és aconseguir, amb el màxim dinamisme, arribar a tots els associats i les associades amb la finalitat que tothom sàpiga què es fa en cada moment.

No es tracta que l’estètica i la modernitat ens facin perdre de vista els nostres objectius, però aquests objectius també es poden assolir tenin en compte l’estètica i les eines més modernes. I per fer-ho és imprescindible que ens dotem d’un canal de comunicació i d’informació àgil i modern, un canal que esperem fer realitat mitjançant el web que presentem a tots els associats i les associades, un web que esperem que no només rebi les vostres visites sinó també les vostres aportacions.

Benvinguts i benvingudes, doncs, al web de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, benvinguts al nostre web.

Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia